Gastoudercommissie

Wat doet de gastoudercommisie?

Er weet niemand beter dan jijzelf wat er speelt tijdens de opvang. Hoe het is om dicht bij de ouders en kinderen te staan en hoe je bepaalde problemen het beste aan kunt pakken. Daarom hebben we naast de oudercommissie ook een gastoudercommissie opgericht.

Door het oprichten van een gastoudercommissie krijgen de gastouders de gelegenheid om vraagstukken, ideeën en/ of suggesties betreft de opvang te bespreken met de gastoudercommissie.

Deze gastoudercommissie is het aanspreekpunt voor andere gastouders die meer informatie willen over Kids2bie en haar beleid.

Voordelen gastoudercommisie

Zoals de kinderen zich thuis in huis moeten voelen bij de gastouders zo moeten de gastouders zich thuis voelen bij gastouderbureau Kids2bie. Door de hulp en ondersteuning onderling tussen gastouders wordt dit gevoel versterkt.

Zo worden er uitjes georganiseerd voor de gastouders zodat deze elkaar op een leuke ontspannen manier leren kennen. De onderlinge uitwisseling van ervaringen komt uiteindelijk onze dienstverlening, en dus het kind, ten goede! Dat gastouders elkaar treffen met de kinderen bij bijvoorbeeld een kinderboerderij of speelparadijs heeft dus ook een duidelijke functie.

De gastoudercommissie bestaat uit uitsluitend gastouders en heeft minimaal 2 tot maximaal 5 leden. Niet-leden die als gastouder werkzaam zijn via ons kunnen tevens punten aandragen.

De commissie komt een paar keer per jaar bijeen. Dit is mede afhankelijk van de behoefte van de leden of op initiatief van de houder van het gastouderbureau.

Ook deelnemen aan de gastoudercommissie?

De leden van de gastoudercommissie zijn in feite je collega’s, ze doen hetzelfde werk en weten waar je over praat. Alle gastouders die ingeschreven staan bij Gastouderbureau Kids2bie kunnen zich aanmelden als lid voor de gastoudercommissie. Als lid van de oudercommissie:

Is het je doel om de belangen van de gastouders en kinderen te behartigen. 

Geef je advies over het pedagogisch beleidsplan 

Geef je advies over het pedagogisch risico-inventarisatie 

Geef je advies over het het cursusaanbod en de gebruikte formulieren en documenten 

Adviseer je gevraagd en ongevraagd het gastouderbureau.