Groen opvoeden

Elke gastouder heeft als doel om de ontwikkeling en het groene opvoeden van alle kinderen te stimuleren. Dit heeft betrekking tot het bewuster worden van het milieu, de lichamelijke ontwikkeling, de ontwikkeling van identiteit en zelfredzaamheid, de cognitieve en creatieve en taalontwikkeling van kinderen.

Voor de meeste kinderen geldt, dat zij zich via spelen ontwikkelen en leren. Door de communicatie over en weer met andere kinderen en gastouders vergroten kinderen hun woordenschat, ontwikkelen zij motorische vaardigheden en groeien zij in sociaalvaardig gedrag. Elk kind doet dit op haar/zijn eigen wijze en tempo. De gastouder dient hierbij door de juiste begeleiding bij te helpen.

Naast deze ontwikkeling ligt de focus van Kids2bie op groen opvoeden. Dit houdt in wat wij extra aandacht geven aan het milieu. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen uit zicht dit in veel buiten zijn, leren van en over de natuur en mileubewust omgaan met materialen. Kinderen en milieu zijn onze toekomst en voor beiden dienen we goed te zorgen.