Hoe werkt gastouderopvang?

Ouders kiezen voor een gastouderopvang omdat het vertrouwd, flexibel, kleinschalig en in huiselijk sfeer is. Gastouders hebben namelijk veel vrijheid om de opvang af te stemmen op de wensen van de ouder. Hieronder lees je hoe gastouderschap werkt

Als gastouder breng je eerst je eigen wensen in kaart.

• Wat past er bij je eigen gezin situatie?
• Welke dagen wil je opvang aanbieden?
• Op welke tijden wil je de opvang aanbieden?
• Wil je thuis of bij de ouders thuis opvang aanbieden?
• Welke leeftijdscategorie wil je opvangen en hoeveel kinderen?
• Heb je genoeg slaap- en speelruimte?
• Wat kun je extra bieden?
• Staat je open voor ouders met wisselende rooster?

Hierna ga je na of je aan de gestelde eisen van de overheid en Kids2bie voldoet

• Heb je geldige diploma?
• Ben je in het bezit van een certificaat eerste hulp aan kinderen?
• Ben je in inschreven in het personenregister?
• Voldoe je aan de overige kwaliteitseisen

Gastkinderen vinden

Zodra je weet wat je kunt bieden, kun je je op onze website inschrijven.
Daarnaast kun je in je eigen kennissenkring kijken voor  gastkinderen of als je geen gastkindjes in je kennissenkring  kan vinden dan kan het gastouderbureau Kids2bie je meer advies geven over het vinden van gastkindjes.

Kennismaken en afspraken maken

Heb je eenmaal contact met geïnteresseerde ouders, dan nodig je de de ouder(s) uit voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek vindt plaats op de opvanglocatie zodat de vraagouder de sfeer kan voelen en kan zien. Jullie maken kennis met elkaar en kijken of het tussen jullie klikt en of jullie concrete afspraken kunnen maken voor de opvang. Mocht er door jullie beide positief worden gereageerd  laat de beslissing dan binnen een paar dagen weten aan de bemiddelingsmedewerker van Kids2bie. Dan wordt er een koppelingsgesprek gepland met de bemiddelaar, de gastouder en vraagouder. Daarin worden alle afspraken formeel vastgelegd en worden alle praktische zaken nog eens besproken.

Kinderopvang starten en evalueren

Wanneer de opvang is gestart wordt er na twee maanden een evaluatiegesprek gehouden. Als de opvang eenmaal loopt vinden er regelmatig evaluatiegesprekken plaats tussen de gastouder, de ouder en de bemiddelaar. Het doel van dit gesprek is om te bekijken hoe de opvang verloopt en of dit tot tevredenheid van vraag- en gastouders is. Tijdens dit gesprek worden de afspraken bekeken en eventueel aangepast aan veranderende omstandigheden en wordt natuurlijk de ontwikkeling van het gastkind besproken. Door het kind te observeren is Kids2bie in staat een goed beeld neer te zetten van het welbevinden van het kind.