Kindvolgsysteem

Gastouderbureau Kids2bie heeft een kindvolgsysteem waar gastouders mee werken. Bij het kind volgsysteem wordt er aandacht besteed aan de verschillende leeftijdsfases en de daarbij behorende ontwikkelingen van het kind. De gastouder kan het kindvolgsysteem formulier invullen en bijhouden, zo kunnen de gastouders achterstand ontwikkelingen sneller opvangen en direct actie ondernemen.

Ontwikkeling

Gastouderbureau vindt de ontwikkeling van de kinderen belangrijk. Daarom staan we regelmatig stil bij de ontwikkeling van het kind en volgen we de ontwikkeling die de individuele kinderen doorlopen. Het kindvolgsysteem vullen we in op het observatieformulier. Minimaal twee keer per jaar observeren de gastouders aan de hand van de observatielijst het gedrag en ontwikkeling van elk kind. Per kind bespreken de gastouder en gastouderbureau (telefonische of met huisbezoek) de formulieren en worden er zo nodig acties tot verbetering in gang gezet. Tijdens het gesprek bespreken de gastouder en gastouderbureau de formulieren en acties en informeren dit door aan de vraagouders.

Observatie

Deze observatie is voor onze gastouders een aanvullende werkwijze om nog meer inzicht te krijgen in de ervaringen van de kinderen waarmee zij dagelijks omgaan en de wijze waarop zij ze zo goed mogelijk kunnen begeleiden. Alle ouders krijgen het observatieverslag in hun bezit. Voor ouders is dit ook interessant om hun kindje te kunnen volgen. Mochten er achterstanden ontdekt worden ben je er als ouder zo vroeg mogelijk bij. Het kind dossier kan (met instemming van de ouders) mee gestuurd worden naar de basisschool.