Meldcode kindermishandeling

Kindermishandeling

Kindermishandeling staat voor ‘niet goed handelen’, handelingen verrichten waar het kind last van ondervindt. Voorbeelden hiervan zijn lichamelijke mishandeling, geen aandacht en genegenheid geven, Voor een goede ontwikkeling is het belangrijk dat de kinderen in een veilige situatie opgroeien. Om de gastouder hierover meer te leren en ook inzicht te geven in het inschatten van mogelijk bedreigende situaties voor de kinderen buiten de opvang, is de gastouder verplicht te handelen volgens de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wanneer er een vermoeden van kindermishandeling is, moet dit worden gemeld. Dit kan via meldcode@kids2bie
De meldcode is verplicht en bedoeld voor gastouders die werken bij het gastouderbureau kids2bie. Dit geeft de route aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Jaarlijks zal de gastouderbureau kids2bie met de gast- en vraagouders de meldcode bespreken en zal deze onder de aandacht gebracht worden.
Wanneer (een vermoeden van) kindermishandeling of huiselijk geweld wordt gemeld bij het gastouderbureau, zal het gastouderbureau je begeleiden, en handelen volgens de 5 stappen vermeld in deze meldcode met afwegingskader.