Missie & Visie

Missie & Visie Kids2bie

Kids2bie ziet het opvoeden van kinderen niet alleen als taak van  de vraagouders en gastouders, maar ook als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Gastouderbureau kids2bie en gastouders kijken naar het kind en leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van het kind. De gastouders geven een warme en liefdevolle omgeving, waarin een kind kan genieten van de natuur en kan opgroeien tot een evenwichtig, zelfstandig en uniek persoon met respect voor anderen en zichzelf. De gastouders zorgen voor een uitdagende omgeving en leren het kind(eren) omgaan met verschillende soorten situaties en zorgen voor een veilige leef- en speelomgeving en houden zoveel mogelijk met alles rekening met het milieu en natuur. Ook zorgen zij dat de kinderen hiervan leren. Dit alles vormt een belangrijk basis van de opvoeding.

Doel Kids2bie

Kids2bie bemiddelt in de opvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 13 jaar (tot het kind naar het middelbare onderwijs gaat). Gastouderopvang sluit goed aan bij de behoefte van werkende of studerende ouders. Deze vorm van kinderopvang is flexibel: ouders kunnen het aantal uren afnemen waar zij daadwerkelijk behoefte aan hebben.

Groen opvoeden

Gastouderbureau kids2bie werkt met groen opvoeden, “wij zijn milieubewust!” Wij voeden de kinderen graag milieubewust op. We houden hierbij rekening met Milieu en de natuur. Elke kwartaal krijgen de gastouders een nieuwsbrief met een activiteit over milieu en de natuur. Genieten van de natuur wordt nu nog spannender en leuker!