Oudercommissie

Wat doet de oudercommissie?

Wij vinden het belangrijk om jou als ouder actief te betrekken bij ons beleid, alleen op deze manier kunnen wij blijven leren en ontwikkelen. Wij maken hiervoor gebruik van een oudercommissie die het gastouderbureau adviseert over allerlei onderwerpen die te maken hebben met de kwaliteit van de opvang.

Tweemaal per jaar vindt er overleg plaats met de oudercommissie waarin vooraf opgestelde onderwerpen worden behandeld. Tijdens deze vergaderingen worden adviesaanvragen van de opvangorganisatie behandeld en worden adviezen geformuleerd.

Ook deelnemen aan de oudercommissie?

Elke ouder die een kind naar een gastouder brengt, kan in de oudercommissie van de gastouderbureau kids2bie plaats nemen. Als lid van de oudercommissie:

Adviseer je gevraagd en ongevraagd het gastouderbureau. 

Bevorder je de communicatie aan ouders en gastouders (Klachtenbehandeling, tarieven en overige informatie) 

Onderhoud je contacten met andere ouders en gastouderbureau. 

Bevorder je de betrokkenheid van ouders bij het gastouderbureau door ouderavonden, & themabijeenkomsten.  

Vergader je samen met de gastouderbureau twee keer per jaar.