Veelgestelde vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat je als ouder of gastouder de nodige vragen hebt. De meest voorkomende hebben we hieronder voor je alvast beantwoord. Staat jouw vraag er niet tussen dan kun je deze ook stellen via ons contactformulier.

Voor gastouders

Wij zijn altijd op zoek naar professionele en betrokken gastouders. Bij ons staat gastouderopvang voor veilige, schone, kwaliteit, betrouwbaar, warme en flexibel opvang met veel persoonlijke aandacht voor het kind. Wanneer je geïnteresseerd bent in het gastouderschap, moet je rekening houden met een aantal dingen;
Dat je aan de kwaliteitseisen voldoet.

Dat je een veilige en schone opvang omgeving kunt aanbieden. 
Dat je graag met kinderen werkt en goed bent in de omgang met kinderen en ouders.
Dat je graag met ons wil samenwerken.
dat je kennis van het pedagogisch beleidsplan en meldcode kindermishandeling heb

Wil je ook gastouder worden bij Kids2bie dan vragen we je het inschrijfformulier in te vullen en hiermee direct de benodigde gegevens op te sturen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Wij nemen het gastouderschap heel serieus en hanteren hierdoor een aantal eisen. Wil je weten welke dan kun je het grootste gedeelte hiervan terugvinden op de pagina ‘gastouder worden’

Wij helpen je graag om alle benodigde diploma’s te halen. Bij ons cursusaanbod vind je het gehele aanbod.

Als je zelfstandig gastouder wordt, word je eigenlijk zelfstandig ondernemer in de kinderopvang. Je kunt dan aanspraak maken op veel belastingvoordeel, waardoor je tot wel 15.000 euro belastingvrij kunt verdienen. Er zijn een aantal criteria waaraan je moet voldoen om erkend te worden als zelfstandig gastouder: je werkt meer dan 1.225 uur per jaar, je hebt een eigen boekhouding, je hebt minimaal drie opdrachtgevers, je loopt risico over jouw inkomen (debiteurenrisico) en je maakt reclame. Als je hierover meer wilt weten kun je contact opnemen met Kids2bie.

Je mag maximaal zes kinderen opvangen van 0 tot 13 jaar op. Daarbij tellen eigen kinderen tot 10 jaar mee. Je mag niet meer dan vijf kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar zijn. Dit is inclusief eigen kinderen tot 4 jaar. Er mogen maximaal vier kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal twee kinderen van 0 jaar. Dit is ook weer inclusief eigen kinderen van deze leeftijd. Kids2bie werkt met een zeer overzichtelijk en gebruiksvriendelijk uren- en administratiesysteem. Via dit systeem dien je de maandelijks gewerkte uren in. Je kunt heel makkelijk per kind het aantal opgevangen uren indienen en verzenden. Als je de uren hebt verzonden wordt de factuur dezelfde dag nog verzonden naar de ouder.

De gemeentes in Nederland krijgen van de overheid financiële middelen om kindercentra en gastouders te inspecteren en in te schrijven in het LRKP. Voor sommige gemeentes is dit helaas niet toereikend. Daarom rekenen deze gemeentes leges voor registratie van een nieuwe voorziening voor gastouderopvang voor het LRKP. Gemeentes mogen echter nooit meer dan de daadwerkelijke kosten rekenen. Als je al in het LRKP staat ingeschreven en je gaat op een nieuw adres opvangen, dan is een nieuwe registratie nodig. Als jouw gemeente leges heft, moet je ook voor deze registratie leges betalen.  Het inschrijven als gastouder kost je niets. Je kunt ten alle tijden contact met ons opnemen om je vragen omtrent de gastouderopvang te stellen. Wij helpen je graag verder.

De gastouder heeft recht op ziektewet (WIA en WW) indien er sprake is van een dienstverband personeel aan huis is de kosten van deze verzekering worden ingehouden op het brutosalaris van de gastouder. De gastouder die als zzp-er of in de regeling dienstverlening aan huis werkt kan zich vrijwillig verzekeren voor deze uitkering bij het UWV https://www.uwv.nl/particulieren/verzekeren/welke-verzekering-heb-ik-nodig

Het contract kan worden opgezegd. Rekening houdend met een opzegtermijn.

Gastouderbureau Kids2bie adviseert het gemiddelde uurtarief van gastouderopvang bij de vraagouder thuis. Deze bedraagt tussen de € 10 en €15 per uur. Een gastouder die opvang biedt in zijn eigen woning kan zijn eigen tarief bepalen. Dit varieert van € 4 en €5 per uur, per kind.

Voor jouw werk als gastouder ontvangt je een bruto-vergoeding, waarover je belasting moet betalen. Inkomsten die je als gastouder ontvangt hebben geen invloed op de AOW of op de Algemene Heffingskorting. Wanneer je een inkomensafhankelijke uitkering ontvangt (bijv. ww-wao-wia of bijstand) dan kunnen jouw inkomsten de hoogte van jouw uitkering wel beïnvloeden. Dit geldt ook voor de hoogte van de huur- en zorgtoeslag.

Als gastouder dien je in het bezit te zijn:
Gastouderdiploma of gelijkwaardig diploma
Verklaring omtrent gedrag (VOG) niet ouder dan 2 maanden
Geldige EHBO-diploma of certificaat
Geldige ID bewijs
Wij helpen de gastouder graag verder in het verkrijgen van de benodigde documenten.

Gastouderbureau Kids2bie helpt de gastouder bij het krijgen van de juiste diploma’s en kwalificaties. Wij beoordelen samen met de gastouder of het vereiste niveau gehaald is en helpen  met ondersteunende alternatieven.

Er zijn meerdere mogelijkheden indien je een diploma als gastouder wilt halen. Afhankelijk van je keuze dien je rekening te houden met een opleidingsduur van 10 weken. De opleidingskosten dient de gastouder zelf te betalen. Wij kunnen de gastouder wel helpen in de opleidingskeuze.

Wil je een verklaring omtrent gedrag aanvragen dan verzorgen wij voor het aanvraagformulier, dit kan digitaal. De kosten voor de aanvraag van het VOG worden niet door het gastouderbureau Kids2bie vergoed)

Tegenwoordig zijn de meeste EHBO-certificaten 2 jaar geldig, voor alle certificaten voeren wij een geldigheidsdatum in. Voor het aflopen van de geldigheidsdatum dient de gastouder een opfriscursus te volgen.

Ja, als gastouder kun je je bij meerdere gastouderbureau aanmelden. Het is dan ook goed mogelijk dat de oppas voor verschillende vraagouders via meer dan 1 gastouderbureaus verloopt.

Als gastouder dien je in het bezit te zijn van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP). Indien je als zelfstandig ondernemer je werkzaamheden als gastouder verricht dan is een AVP niet toereikend maar dien je in het bezit te zijn van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Wij vragen onze gastouders op welke manier zij hun aansprakelijkheidsverzekering verzekering hebben georganiseerd. Daarnaast heeft een gastouder een inzittende verzekering nodig voor het vervoeren van de gastkinderen

Het werk als gastouder kun je doen als zelfstandig ondernemer of in loondienst via de regeling personeel aan huis of tot slot via de regeling dienstverlening aan huis.
Alleen wanneer je in loondienst werkt zullen loonbelasting en premies volks werknemersverzekering op je salaris worden ingehouden. In alle overige gevallen dien je dit zelf aan te geven bij de aangifte inkomstenbelasting.

Als gastouderbureau Kids2bie vragen wij het LKRP voor je aan. De beslissingstermijn kan wel tot 10 weken duren. Wij zullen regelmatig met de gemeente en GGD-contact opnemen om de status van de aanvraag te volgen. Tijdens die 10 weken komt de GGD-inspectie bij jou een opvangomgeving analyse uitvoeren. Na akkoord van de GGD-inspectie kunnen wij jouw LKRP-nummer afgeven.

Het gastouderbureau betaalt elke maand het salaris van de gastouder uit wat wij hebben ontvangen van de vraagouder. Maandelijks zullen de gewerkte uren geaccordeerd worden door de vraagouder. Indien akkoord dan verstuurt Kids2bie een factuur voor de gemaakte uren en het afgesproken tarief. Nadat zij deze rekening betaald hebben gekregen zullen wij tot uitkering van de gastouder salaris overgaan.

Algemene vragen

Op onze contactpagina vind je alle manieren om contact met ons op te nemen.

Wij vinden dat natuurlijk vervelend om te horen maar mocht je onverhoopt een klacht hebben dan kun je deze direct sturen naar klachten@kids2bie.nl. Wij zullen deze zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Op onze website staat veel over ons beleid geschreven. De gehele beleidsplan is beschikbaar voor ouders of gastouder die geïnteresseerd zijn in aanmelding bij Kids2bie. Vermeld dit tijdens de aanmeldprocedure of neem hiervoor contact met ons op.