Wat doet Kids2Bie voor ouders?

De perfecte match

Kids2bie zorgt voor een perfecte match tussen gastouder en vraagouder. Maar je mag meer van ons verwachten. Wij adviseren, bemiddelen en ondersteunen tijdens het gehele proces en dit houdt ook daarna niet op. Als je als ouder inschrijft op onze website voor een gastouder dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op. Wij zullen enkele vragen met je doornemen om zo goed mogelijk je wensen in je kaart te brengen.

Kennismaking

Wij gaan vervolgens intensief op zoek in onze database van gastouders welke het beste voldoet aan jouw wensen. Als we denken een goede match te hebben dan regelen we een koppelingsgesprek. Hierbij kun je vrijblijvend kennismaken met de gastouder, al je vragen stellen en een gevoel krijgen of dit voor jouw de juiste persoon is. Hierbij kan een bemiddelingsmedewerker aanwezig zijn.  Als jullie inderdaad een goede klik hebben dan verzorgt kids2bie alle documentatie en contracten die er nodig zijn.

Tim - vader van Bram

Uiteraard waren wij tijdens de bemiddelingsfase al tevreden over Kids2bie anders waren we niet verder met hen gegaan. Maar het was ook juist de begeleiding tijdens de wenperiode en de nauwkeurige evaluatie achteraf die ons een compleet gerust gevoel gaven.

Wenperiode

De eerste dagen bij een gastouder of welke opvang dan ook zijn altijd spannend, zowel voor de ouder als het kind. Wij adviseren dan ook om voor dit wenproces rustig de tijd te nemen. Begin met enkele uurtjes of een dagdeel De wendagen en wentijden zullen uiteraard in overleg plaatsvinden en kunnen tijdens de kennismaking al worden doorgenomen. 

Evaluatie

Is de opvang gestart zal er na 2 maanden een gesprek plaatsvinden om door te nemen hoe alles verloopt. Als ouder zul je hiervoor telefonisch worden benaderd en kun je al je bevindingen op je gemak doornemen. Kids2bie zal bij de betreffende gastouder langsgaan op locatie wanneer het kind aanwezig is, hierdoor kunnen we goed inzien hoe het kind zich voelt en ontwikkelt. Het verslag van beide evaluaties wordt naar beide partijen verstuurd en uitvoerig doorgenomen.

Wijziging

Zijn er wijzigingen die van belang zijn voor ons om te weten, denk hierbij aan adreswijzigingen of opvanguren dan dien je deze zo snel mogelijk aan Kids2bie door te geven als ouder. Alle wijzigingen dienen schriftelijk door te worden gegeven via wijzigingen@kids2bie.nl

Bemiddelen bij problemen

Mochten er onverhoopt problemen of onduidelijkheden ontstaan tussen de gastouder en vraagouder dan kan Kids2bie hierin bemiddelen. Onze doelstelling is altijd om beide partijen hierbij te helpen en een postitieve voortgang te stimuleren. Is dit niet haalbaar dan helpen wij je verder naar een andere vraagouder of gastouder.